Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Stella Ernesaks- kehalise kasvatuse metoodika rajaja

3.märtsil mõõdus 111 aastat Stella Ernesaksa (1909-1973)- tuntud võimlemispedagoogi ja koolieelse kehalise kasvatuse metoodika rajaja Eestis – sünnist. Lõpetanud Paide Ühisgümnaasiumi (1926), asus ta õppima Tartu Ülikooli. Enim huvitas teda kehakultuur ja sport ning Ernst Idla õhutusel läks ta 1928. aastal õppima Berliini Kehakultuuri Ülikooli. Diplomitöös (1931) käsitles ta rühiarendamise vorme. Õpetaja Ernesaks oli ise kogu elu oma rühikusega kõigile eeskujuks – esmase välise mu.
– esmase välise mulje inimesest jätavad tema rüht ja kõnnak, mille alusmüür luuakse imikueast alates.
Töötanud võimlemisõpetajana (1931-1941) mitmetes Tallinna gümnaasiumides (sh E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumis ja sealses lasteaednike eraseminaris), andis ta ligi 30 aasta vältel suurima panuse tulevaste lasteaednike koolitamisse Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituudis, Tallinna Sotsiaal- ja Kodundusinstituudis ja sellest välja kasvanud omaaegses Tallinna Pedagoogilises Seminaris.
Stella Ernesaks jagas oma artikleis lapsevanemaile nõuandeid, mis teenisid eesmärki terve lapse kasvatamiseks. Tema pedagoogiline kreedo oli – laps peab tunda saama rõõmu liikumisest, seega – liikumisrõõm! Ernesaksa suurim teene on käsiraamatu Kehalised harjutused eelkoolieas (1964) koostamine. Kõik soovitatavad kehalised harjutused, liikumismängud (sh eriti rahvamängud) on lasteaias lastega eelnevalt läbi harjutatud.

Mare Torm, haridusloolane

Leave a Comment

6 + 4 =
Please leave these two fields as-is: