Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pärnu Päikesejänku ja Kadri lasteaed kujundasid ühist visiooni

Pärnu linnas toimub koolieelsete lasteasutuste võrgu järk-järguline korrastamine nagu mujalgi vabariigis. Pärnu linna volikogu 18.06.2020 nr 48 vastu võetud otsuse kohaselt liidetakse 01. 01.2021 Päikesejänku lasteaed Kadri lasteaiaga ja ühendatud asutus hakkab kandma nime Vana-Sauga lastead.
Mõlemad lasteaiad on väljakujunenud traditsioonide ja õppesuundadega. Päikesejänku lasteaed on alates 1994. aastasttuntud ja tunnustatud kui „Hea Alguse“ metoodika rakendaja ja Kadri Lasteaed kasutab edukalt matemaatika õpetamise kontseptsiooni „Lähme Arvumaale“.
Et ühe lasteaiana paremini toimida ja koos ühiseid suundi ning sihte seada, kutsuti Päikesejänku eestvedamisel ellu SA Innove projekt „Ühise visiooni mõju koostööle ühinenud organisatsioonis“. Programmi elluviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik, et võimaldada meeskondade ühist õppimist ja võimestadaasutusi loomaorganisatsioonikultuuri.
Mõlemas lasteaias toimusid arutelud, mille käigus selgusid töötajate arvamused kahe lasteaia liitmise positiivsete ja ohtudena näivate külgede üle .Kadri ja Päikesejänku lasteaia tuumikgruppide kohtumiselsaadi omavahel tuttavamaks ning tehti kokkuvõte ümarlaudade tööst ja tulemustest. Arutati, mil viisil tegutseda, et kujuneks visioon tegutseda ühtse meeskonnana ühiste eesmärkide nimel.
Tulemuslikuks kujunes Adamson Koolituse poolt pakutud ühiskoolitus teemal „Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis“, mis kujundas ühtset arusaama asutuste liitmisega kaasnevatest protsessidest. Läbi mängulise tegevuse ja grupitööde selitati ühisväärtused, millele rajada tulevase Vana-Sauga lasteaia visioon. Ühise õppimise tulemusena selginesisid arusaamad, kuidas valutumalt riskide ja väljakutsetega toime tulla ning kujuneda koosloovaks meeskonnaks.
Majadevahelised ühisüritused, koolitused ja koostegemised muudavad kindlasti elu põnevamaks. Liitmine võimaldab rohkemate õpetajate tarkust ja kogemust kaasata lasteadade ühisesse arendustegevusse. Loodetakse kasutada otstarbekamalt nii rahalisi vahendeid kui ka personaliressurssi.
Kindlasti ei too ühinemine kaasa muutusi lapsevanemale ega lapsele, kuna lasteaiad jätkavad tegutsemist samades majades. Majad säilitavad oma nime, näo ja traditsioonid.

Maret Põlluste
Pärnu Lasteaed Päikesejänku
õppealajuhataja
5537931

Leave a Comment

15 + 10 =
Please leave these two fields as-is: