Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ühel meelel Rohelise Lipu poole

Pärnu Kadri Lasteaia õpetajad on paar aastat kaalunud Rohelise Kooli liikumisega ühinemist. Olles uurinud Rohelise Kooli materjale , sai selgeks, et keskkonnateadlikku eluhoiakut lastes arendada on võimalik ainult siis, kui kogu lasteaia personal on teadlik Rohelise Kooli põhimõtetest. Otsustasime kirjutada SA Innovele projekti „Ühel meelel rohelise kooli poole.“
Saime projektile rahastuse, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.
Lasteaias on 27 töötajat, millest 16 on pedagoogilise haridusega, ülejäänud kuuluvad tugipersonali hulka. Kahjuks ei ole tugipersonal alati kursis lastega tehtavate tegevuste eesmärkidega. Soovisime kindlasti projekti kirjutada ühist väljasõitu, et saaksime paremini üksteist tundma ja tugevdaksime ühtekuuluvus tunnet ning et iga töötaja mõistaks oma rolli tähtsust lasteaia arengus. Valituks osutus 2-päevane väljasõit RMK Sagadi Metsakeskusesse, mis toimus suvise puhkuse ajal ja kõik töötajad võtsid sellest osa.
Väljasõit oli elamuste rikas, sest meid ootas ees lahke pererahvas, kes sisustas meie päevad põnevate tegevustega. Uusi mõtteid tekkis majahoidjast juhtkonnani lasteaia kasvukeskkonna parandamiseks. Projektis püstitatud eesmärk sai kuhjaga täidetud. Töötajate soov oli edaspidigi korraldada ühiseid väljasõite. Meie ühtsustunne tugevnes märgatavalt. Kaks koolitust toimusid lasteaias Sirje ja Georg Aheri eestvedamisel. Algselt olid need koolitused planeeritud kevadesse, kuid koroonaviiruse leviku tõttu tuli need lükata septembrisse. Koolitusel tutvusime meie lasteaia õuealal olevate putukate ja lülijalgsetega. Saime teada kuidas ehitada putukahotelli ning missuguste taimedega saab putukaid meelitada meie aeda. Õpetajate teadmiste pagas täienes mitmete mängudega. Koostasime ühiselt loendi meie lähiümbruses olevatest loodus, kultuuri ja ajaloo objektidest.
Oleme esitanud taotluse Rohelise Kooli programmiga liitumiseks. Lasteaias on olemas keskkonnatöörühm, kes tegi keskkonna ülevaatuse ja sellest lähtuvalt tegevuskava. Selle õppeaasta kolm teemat, mida lastega käsitletakse on : õpiõu, elurikkus ja loodus ning prügi.
Eesmärk on rajada igale rühmale oma peenar, ehitada kompostikast ja putukahotell. Keskkonnatöörühma kuulub ka Kuuse aiandi esindaja, kes aitab lastel taimi ette kasvatada ja juhendab neid istutamisel, aitab kujundada lillepeenart ning jagab juhtnööre olemasolevate taimede eest hoolitsemisel.
Tänu ühistele koolitustele on kogu lasteaia personal teadlik keskkonnasäästlikust tegevusest ning oma rollist selles süsteemis. See aitab kaasa vastutustundlike ja  keskkonda hoidvate inimeste kasvatamisel.

 

Leena Leppoja

Leave a Comment

10 + 11 =
Please leave these two fields as-is: