Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Teadmised merest, rannast ja rannaniidust

 

Kahel sügispäeval osalesid Paikuse lasteaia vanemad lapsed Pernova Loodusmaja poolt läbi viidavas õppeprogrammis, mille teemaks on meri, rand ja rannaniit.

Programm toimus kahel päeval  Esimese päeva eesmärk oli  anda teada,  kes ja kuidas elab  – meres, rannaniidul ja roostikus. Rühmatöös tutvuti elupaikade, taime- ja loomaliikidega. Meisterdati raamat “Kes elab rannaniidul”.

Teisel päeval toimus õppekäik rannaniidul ja mererannas. Õppekäigu eesmärk oli näitlikustada ja kinnitada eelenvalt selgitatud mere, rannaniidu ja roosiku elukeskkondi (loomastik, taimestik; nende vajalikkust). Tehti tutvust mere, rannaniidu ja roostikuga. Vaadeldi erinevaid elusolendeid ja nende tegevusjälgi. Õpiti selgeks mõned näidisliigid. Tutvuti keskkonnahoiu põhimõtetega ning räägiti elukeskkondade vajalikkusest inimestele ja teistele organismidele (nt miks inimesed vajavad metsa, kuldhänilane rannaniitu ning miks hunt ei saa pargis elada). Lastel oli võimalus rääkida oma kogemustest looduskeskkonnas.

Programmis osalemine toetas laste oskust väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning kogeda ja näha paljuski ise. Pakutavatest programmidest saab lähemalt lugeda Pernova Loodusmaja kodulehelt.

 

Eve Närep

Leave a Comment

8 + 13 =
Please leave these two fields as-is: