Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kutse veebiseminarile Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni 6.10.2022

Lugupeetud õpetaja!

 

Olete palutud registreeruma neljapäeval, 6. oktoobril 2022. aastal

veebikeskkonnas Teams toimuvale lasteaia- ja põhikooli esimese astme

õpetajate eesti keele seminarile „Hariv aed: Õuesõppest keele- ja

kõneõppeni”.

 

Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi

emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on

eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias, sealhulgas

kõnelemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine erinevate

õppetehnikate abil.

 

Veebiseminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased,

muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on

tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut,

keeleoskust ja loovust harivalt toetada. Toimuvad töötoad, milles

tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge

eesmärgiga rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi

edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste

suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut. Põhjalikumalt

käsitletakse keele- ja kõneõppe ning õuesõppe seoseid.

 

Koolitusseminari kava leiate kodulehelt veebiaadressil

https://www.folklore.ee/kp/lp/2022/

 

Iseseisev ülesanne. Seminaril osalejal palume kirjalikult ette

valmistada leheküljepikkune lugu oma õuesõppe kogemustest, kuidas

olete õuesõpet sidunud kõne- ja keeleõppega. Võite meile saata

mõne asjakohase mängukirjelduse. Kirjeldage palun, kui palju antakse

lapsele loovalt aega mängimiseks, ka ise uusi mänge välja mõelda.

Kuidas õuekeskkond inspireerib ja toetab õpet? Millised meelelisi

lähenemisviise võimaldab? Võimalusel palun lisage nt õuesõppe

pilte või videosalvestusi.

 

Palume vormistage iseseisev töö arvutifailina, lisage juurde nimi ja

lasteaed ning saatke märksõnaga “Kolleegilt kolleegile” 5.

oktoobriks meiliaadressile maris@folklore.ee. Lood koondame

anonüümselt ühte faili ja jagame pärast seminari kõigile

osalejatele. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood ja

lisamaterjali pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.

 

Seminaril osalemine on tasuta. Palume soovijatel registreeruda

veebivormi kaudu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2X5RRFGJpuN8Mnk5wgTxKKRt6WHlIISYxNCwwia1IlOQ6IQ/viewform.

 

 

Registreerimisvorm on avatud kuni kohtade täitumiseni.

 

Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud ainult üks

õpetaja, soovitavalt praktik. Õppepäeva täisprogrammi (seminaril

osalemine ja iseseisva töö esitamine 10 tundi) läbinud saavad

tõendi.

 

Varasemate õppepäevade kohta vt [1]Toimunud seminarid [2]

 

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum,

Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium,

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri.

 

Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa

Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

 

Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Virve Tuubel,

Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee

 

Links:

——

[1] http://folklore.ee/kp/lp/

[2] http://folklore.ee/kp/lp

Leave a Comment

15 + 5 =
Please leave these two fields as-is: