Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ilm muutubki nii kiiresti, et ei saagi väga täpselt ennustada!

Kas pole hea tähelepanek laste poolt!

Loodusteadused pakuvad huvi juba varases eas kui neid lapsele sobival viisil pakkuda. Pärnu Mai Lasteaia Tuuleiili 6a laste rühm lõpetas detsembris sügisel alustatud suunatud uurimusliku õppe teema „Avasta ilm“. Suure ilmateadlase suunamisel ja maskoti, Avastaja Põrnika, ergutusel tegutsesid väikesed teadlased väga edukalt.

Lapsed teavad nüüdseks, miks ilmaennustusi vaja on, kuidas ilm mõjutab elu looduses ja inimeste tegvust, oskavad tuuletugevust ja sademeid mõõta, teavad, et pilved on erinevad ja igast pilvest ei saja, oskavad vaadata temperatuurinäitu ja saavad aru vee aurustumisest ning ringlemisest.

Väikesed teadlased tunnevad ilmaelemente ja teavad nende tähendusi ilmateates, suudavad ise ilmakalendrit täita ja erinevaid katseid teostada, oskavad märgata muutusi looduses ja neid selgitada, mõistavad oma meelte olulisust ilma tunnetamisel, töölehtedele tulemuste märkimise tähtsust, tuntavalt paranesid käelised ja digivahendite kasutamise oskused.

Tegevused olid seotud nädala teemadega ning toimusid nii individuaalselt kui paari- ja grupitööna toas ja õues.

Lastel arenes silmnähtavalt oskus teisi kuulata, teha koostööd, julgus oma arvamust avaldada, teha kokkuleppeid, arutleda toimunu üle ja seoseid luua. Lapsed õppisid end paremini väljendama, julgemalt kaaslaste ees esinema.

Kõike seda toetas põnev, mänguline ja aktiivne ise tegemine, teadlase rollis tegutsemine.
Teema lõppes kokkuvõtete tegemisega ja traditsioonilise lõbusa peoga, kus Avastaja Põrnikale teadmiste kohta aru anti ning väikeste teadlaste tunnistused saadi.
„Avastaja Põrnikas, millal sa jälle meie rühma tuled?“ kostis küsimus. „Me ootame sind väga!“
Kokkulepe sai sõlmitud- uue uurimusliku teema „Avasta mõõdud“ toob Avastaja Põrnikas Tuuleiili rühma juba uue aasta jaanuaris.

Margarita Kask,
Pärnu Mai Lasteaia õpetaja

 

 

Leave a Comment

13 + 7 =
Please leave these two fields as-is: