Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ma mõõdan, sa mõõdad, me mõõdame!

„Avastaja Põrnikas, millal sa jälle meie rühma tuled?“ kostus Pärnu Mai Lasteaia Tuuleiili koolieelikute rühma laste küsimus teema „Avasta ilm“ lõpetamisel detsembris. Nii nagu kokkulepe sai sõlmitud- uue uurimusliku teema „Avasta mõõdud“ tõi Avastaja Põrnikas Tuuleiili rühma juba jaanuaris.
Üheskoos asusid väikesed teadlased suunatud uurimusliku õppe toel avastama parimat mõõtmisvahendit.
Alustuseks võrdlesid lapsed ennast paarilisega, leides sarnasusi ja erinevusi. Lähemalt tutvuti eluga kiviajal Pärnu Muuseumis, kus õpiti tundma vanu kiviaja mõõtühikud (toll, vaks, jalg, küünar, süld). Muuseumis joonistati paaritööna valmis kehakujutised, mis hiljem rühmas värviti ja välja lõigati, et neid saaks pikkuse järgi reastada. Selgus, et nii mõnigi kehakujutis ei vastanudki lapse pikkusele. Tekkis arutelu ja selgus, miks nii võis juhtuda.
Väikesed teadlased õppisid ennustama, kasutama mõõtmisel oma jalgu, paberlinti, määrama lõpp- ja alguspunkti, täitma töölehti ning koostama diagramme.
Lapsed said aru mõistest vahemaa ja oskasid leida erinevaid vahemaa mõõtmise võimalusi ning mõõta läbitud vahemaad.
Gruppides koostööd tehes said lapsed selgeks erinevate standardmõõtühikute kasutamise esemete mõõtmisel. Lapsed avastasidehitusklotside kui mõõtühikute eelise puupulkade kui mõõtühikute ees, sest neid sai üksteise külge kinnitada. Kõik oskavad klotse kümne kaupa rühmitada ning kümnendite kaupa loendada.
Peagi mõistsid lapsed mõõduriba eeliseid kokkupandavate klotside ees ning igaüks valmistas paberist mõõduriba, millega õppis ära korduvmõõtmise ehk iteratsiooni. Saadud teadmistele toetudes valmistasid lapsed asjade mõõtmiseks sajast ühikust koosneva mõõdulindi, mis võimaldas kõige paremini mõõta esemete pikkusi ja ümbermõõtu ning vahemaad.
Õppetsükli kokkuvõttes- teadusteatris, mida tuli vaatama ka Avastaja Põrnikas- pidid lastegrupid koostöös lahendama mõõtmisega seotud ülesande, kasutades õpitud mõõtmisvõtteid. Kõik grupid suutsid ülesanded edukalt lahendada ja lahendusi ka põhjendada. Parimaks mõõtmisvahendiks osutus mõõdulint, sest see võimaldab mõõta pikki asju, vahemaad, ümbermõõtu ja teda on hea kaasas kanda.
Lapsed rääkisid õhinaga Avastaja Põrnikale kõigest, mida nad mõõtmise kohta on teada saanud. Tunnistuste jagamisel sai põrnikas tänutäheks mitu sooja kallistust!

Margarita Kask, Pärnu Mai Lasteaia õpetaja

 

 

 

Leave a Comment

10 + 13 =
Please leave these two fields as-is: