Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Liigirikkus

 Sel aastal on Paikus elasteaias  suurema tähelepanu all  tähelepanu alla liigirikkuse teema. Maja asukoht on looduse tundma õppimiseks väga soodne. Aiast välja astudes saad kohe suunduda metsa avastama. Lähedusest leiab jõe ja tiigigi.

Read more

Eluslooduse päev ja „Hundiretk”

 

Maailmas pööratakse üha rohkem ja rohkem tähelepanu keskkonnale ja loodushoiule. On kasvamas põlvkond, kes mõtleb, käitub ja tegutseb nii, et tema ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike, et olemasolevad liigid säiliksid ninget meie teadlikkus meid ümbritseva looduse suhtes oleks hooliv ning keskkonda säästev.

Read more

Vanalinna Lasteaedade heategevuslik küünlajaht 2022

Teist aastat järjest korraldas Haapsalu Vanalinna Lasteaiad heategevusliku küünlajahi. Idee oli edasiarendus Kuusakoski algatatud üleriigilisest kampaaniast „Küünlaümbriste jaht“, mis tegi 2021 aastal kogumisse pausi. Kuna perede huvi oli kampaania vastu ära jäänud aastal suur ja paljud sellel ajal iseseisvalt juba küünlaümbriseid kogusid, tekkis meil idee seda algatust omal käel jätkata ning siduda see heategevusega. Algatuse … Read more

Tartu Maarjamõisa Lasteaed 45

 

  1. aastal hakati Mathieseni parki ehitama uut lasteaeda. 1977. aasta veebruaris avatud lasteaed kandis nime Tartu linna 36. Lastepäevakodu. Lasteaias olevas töötajate registreerimise raamatus on kirjas, et lasteaed avati küll 17.02.1977, kuid avapidu toimus umbes kaks nädalat hiljem. Täpset daatumit märgitud ei ole. Algul avati kaks erirühma, milleks olid „silmarühmad“.
Direktor Kai Kens avamas lasteaaia sünnipäevapidu

Töötajate registripidamise raamatus on esimene kanne tehtud 15. detsembril 1976, mil lasteaia esimene juhataja Ellen Kittus võttis tööle majandusjuhataja. Järgmisena, 01.02.1977, võeti tööle vanem õde (meditsiiniõde), muusikaline kasvataja ja viis kasvatajat. Allakirjutanu asub registriraamatus numbri all 465. Registriraamatut on peetud kuni 13. juulini 2009 ning sinna on tehtud kokku 476 sissekannet. 2021 a. lõpu seisuga on meie lasteaia töötajate arv 60.

Read more

Suur mängude päev

 

Lapsepõlv on lapsele kui muinasjutumaa, mis on fantaasiarikas: tulvil avastusi, uurimispõnevust ja katsetamisrõõmu. Nõnda päevast päeva ja raugematu huviga. Nii on see ajast aega olnud. Oli mul ja oli teil lapsena ning on tänastel ja ka homsetel lastel.

On teil meeles lapsepõlvest, kuidas mängisite lapsepõlves õues õdede, vendadega või sõpradega „Kodu“ ja „Külas“? Seda hommikust õhtuni, katkestades mängu vaid lõunasöögiks.

Read more

Meie Kai

 

Kas kõik on hästi?“ küsib Tartu Maarjamõisa Lasteaia direktor Kai Kens, kel täitub 31. jaanuaril 65 aastat, igal hommikul rühma tulles.

Direktor, kes on lasteaeda juhtinud alates 02.01.2001. aastast, on alati rõõmsameelne ja energiline. Eelnevalt, ligi aasta töötas ta meie lasteaias õppealajuhatajana, kus näitas üles initsiatiivikust ja ettevõtlikkust ning armastust laste vastu. Tema elurõõm on eeskujuks  ja ta on julgustanud entusiastlikult töötama kõiki kolleege.

Read more

KUIDAS AVASTAJA PÕRNIKAST SAI PÄRNAKAS

Uuel aastal on alati hea tehtule tagasi vaadata.                                                      Pärnu Lasteaed Mai Tuuleiili 5-6. aastased lapsed avastasid septembrist kuni poole detsembrini oma viit meelt. Teemas „Avasta meeled“ on 13 õppetegevust, mis on üles ehitatud järjepidevusele ja uurimisele. Kõik ainevaldkonnad on omavahel lõimitud. Teemad on grupeeritud erinevate meelte kaupa ja neid aitab koos hoida ning lastepäraselt  siduda … Read more