Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Soome-Eesti lasteaednike ühisseminar Tallinnas

Silvija Mõttus4.novembril toimus Viru konverentsikeskuses Soome-Eesti lasteaednike ühisseminar. Teemaks oli lasteaiaelu ja ühised murepunktid Soome ja Eesti lasteaias. Ühisseminari korraldajateks olid Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit ja Soome Lasteaednike Ühendus.

Tallina Linnavalitsuse kantseleiülem Toomas Lepp juhtis tähelepanu kohalike omavalitsuste tööle, sest paljud omavalitsused pole lasteaiakohti juurde tekitanud. Igas vallas tuleb mõelda kõigile elanikele väikestest eakateni välja.

Read more

Jutuvestmisest Viiratsis

Muinasjutuklubi Jutuveski käib koos viiendat aastat. Jutuvestjad õpetajad Viiratsist ja Viljandist kohtuvad korra kuus ja jutte vestetakse eelmisel korral kokkulepitud teemal.

Selle aasta jutupüha 30. novembril tähistasime Viiratsi Algkoolis ja rääkisime jutte haldjatest, kodukäijatest, näkkidest, libahuntidest, teistestki vaimudest, kes sellisel pimedal rõskel ajal, mil veel lund ei ole, ringi luusivad.

Read more

Lastekirjanduse sõnastik

6.detsembril esitleti Tallinna Ülikoolis Riho Pätsi auditooriumis Eesti esimest Lastekirjanduse sõnastikku.

Raamat on mõeldud lastekirjanduse uurijatele, üliõpilastele, kooli-ja lasteaiaõpetajatele, raamatukoguhoidjatele, kirjastajatele, toimetajatele, kõigile. kes on huvitatud lastekirjandusest.
Sõnastikus on lastekirjandusega seotud mõisteid rahvaluulest, esteetikast, kasvatusteadusest. Mõisted on pärit eesti lastekirjandusest ja ka maailma lastekirjanduse klassikast. Sõnastikus on palju uusi,vanu ja ka juurutamist vajavaisd sõnu.

Read more

Päkapikk, kes piilub akna taga!

Väike Mai on täna kuidagi vaikne. Ta istub tooli, silmad ainiti aknale naelutatud. Ka ema märkab Mai suurt huvi akna vastu. Ta küsib: „Mai, mida sa seal uudistad?“ „Tasa“ sosistab Mai. „Päkapikud peaks kohe piiluma tulema.“ Ema imestus on suur, ta tahaks veel midagi küsida, kuid talle meenub köögis podisev supipott. Äkki jookseb Mai rõõmust hõisates kööki: „MA NÄGIN, MA NÄGIN, MA NÄGIN!“ Ema küsib imestunult: „Keda?“ „Päkapikku“ ütleb väike Mai võidukalt.

Detsembrikuu on muinasjutuline ja müstiline aeg, mil meid saadavad kõikjal päkapikkude piiluvad silmad. Täiskasvanutel on hea meel tervitada päkapikkude saabumist – see annab võimaluse lapsi tagant utsitada ja usinusele suunata. Ka lapsed üritavad anda endast parimat nii kodus, lasteaias, kui koolis. Kõik ootavad jõuluvana…

Read more

Meediaharidus läbi Tiibuste pere

Peremeedia.eeEesti Lastekaitse Liidu uus tegevussuund – meediaharidus – on just see, mida eesti pere vajab. See on hea võimalus pakkuda nooremas koolieas lastele ja nende vanematele oskust parimal võimalikul viisil meediaga suhelda.

Igaüks teab, kuidas lapsi ja noori mõjutavad telereklaamid, kui kaua lapsed istuvad üksi teleri või arvuti ees, kuidas see mõjutab igapäevast suhtlemist, käitumiskultuuri. Ja alati ei saagi laps telesaatest õigesti aru, kui pole kõrval vanemat, kes asjadesse selgust tooks.

Read more

Lapsevanem koostööpartneriks

Hea Alguse programmi peamiseks põhimõtteks on koostöö lastevanematega ja perede aktiivne osalemine lasteaia tegevustes. Emad, isad tunnevad enda last kõige paremini ja teavad, mis on nende lapsele kõige parem ja sobivam. Lähtun sellest ja seetõttu leian alati aega lapsevanema kuulamiseks ja tema soovidega arvestamiseks. Pikemateks jutuajamisteks on alati võimalus lapsevanemaga kokku leppida aeg, et probleemid saaksid lahendatud.

Kuna õpetaja veedab lapsega koos pikki tunde, on ka õpetajal võimalus anda lastevanematele teavet tema lapse kohta. Oluliseks oleme pidanud rõõmustavate ja positiivsete sõnumite edastamist. Tähtis on rääkida lapse edusammudest ja momentidest, mis õpetajat ennast on rõõmustanud. Hommikul edastatud rõõmus sõnum toob emale, isale ka rõõmsama päeva.

Read more

Isadepäev lasteaias

Isadepäeva õhtupoolikul ootas kõiki isasid, vanaisasid ja ristiisasid põnev üllatus: isade ja laste ühine küpsetamine alles uue, hiljuti rühma ostetud ahjuga.

Esimesed kohaletulijad said põlled ette ja võisid alustada.
Pärast laste esitatud kontserti said isad neli ülesannet. Jaguneti huvide järgi gruppidesse-kes esitab näitemängu, kes laulab laulu, kes joonistab plakatit Lasteaed on lahe!

Read more

Sotsiaalne kaasamine

Idamaade tarkus ütleb, et keegi ei ole sulle lähemal kui sa ise. Kui sa ei tunne iseennast, kuidas sa võid siis tahta tunda teisi.

Et kuulata ja mõista teisi enda kõrval, tuleb enne tundma õppida iseennast. Õppida oma erinevate emotsioonidega toime tulemist, ka iseenda rahustamist. Arendada endas empaatiat- tähendab oskust ära tunda teise inimese tundeid. Edukas suhtlemine kaaslastega on seotud usaldusega teiste vastu. Saavutamaks koostöövalmidust ja –oskusi tuleb lastel õppida viima oma vajadused kaaslaste vajadustega kooskõlla ja sobivalt ka tegutseda.

Read more

Mänge lugema ja kirjutama õpetamisel

Lähtun oma töös põhimõttest, et eelkõige mängu kaudu omandab laps vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. Ka lapse huvi äratamine raamatute ja lugemise vastu peab toimuma mängides ja aktiivselt tegutsedes. Lugema õpetamine peab olema huvitav ja lõbus.
Selleks oleme mõelnud välja ja koostanud lastega lihtsaid lugemis- ja kirjutamismänge. Nende valmistamisel oleme kasutanud rühmas või looduses leiduvaid vahendeid ja materjale. Peale lugema õppimise aitavad need mängud ka kinnistada teadmisi ümbritsevast elust ja arendada lastes loovust ning fantaasiat.

Read more