Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Saada lugu

Pildid või/ja videod saata e-mailiga ylle[ät]lasteaed.net aadressile.


Reeglid
Iga kaasautor vastutab enda kirjutatud lugudes sisalduvate faktide ja väidete info õigsuse eest. Samuti vastutab kaasautor fotodel ja videotel kujutatatu õigsuse ja tõelisusele vastavuse eest.Kaasautor tohib esineda omaenda nime all või valitud pseudonüümiga, kusjuures ajakirja Lasteaed toimetusele peab olema pseudonüümi kasutava kaasautori isik teada. Pseudonüümina ei tohi kasutada reaalselt eksisteeriva teise inimese nime.Kaasautor vastutab ka selle eest, et tema poolt ajakirjale Lasteaed edastatud teoste – nii uudiste, fotode, videote kui ka muude autoriõiguse objektide – autoriõigused kuuluvad talle. See tähendab, et ta võib saata ainult enda kirjutatud lugusid ja enda tehtud fotosid ja videosid.

Ajakiri Lasteaed ei vastuta kolmandate isikute – kaasautorite ega kommentaatorite – edastatud info eest.

Autoriõigused
Kaasautorite teoste autoriõigused jäävad kaasautoritele. Loodud teoste – kirjalike lugude, fotode, videote jm. – kasutusõigus jääb nii kaasautorile kui ajakirjale Lasteaed.

Kaastööde eest tasu ei maksta!

Kaastöö saatnud isik kinnitab, et on nende reeglitega tutvunud, neist aru saanud ja kohustub neid täitma.