Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kui sul on vahendiks vaid kivid, …

                                                                                                                            

Igas kivis on kirjas tema lugu,

tuleb ainult osata seda lugeda.

A.    Fersman

 

Kui sul on vahendiks vaid kivid, …

 

… siis võid oma vaba aja üllatavalt sisukaks muuta.

Avastanud enda jaoks kivid ja ajaloo, mis neis peitub, kutsusin 6 – 7 aastasi lapsi kividega mängima. Et lapsed nende igapäevaset keskkonnast välja tuua, palusin neil raamatukogusse koguneda.

Read more

Linnud-meie sõbrad looduses

Soovin jagada mõtteid mulle südamelähedasest teemast.

Kõige toredam on muidugi, kui vanemal on aega ja huvi oma lapsega looduses olla ning seda jälgida. Kuid ühtteist annab teha ka lasteaias, kui mitte rohkem, siis anda armastus, austus, huvi nende armsate tiivuliste vastu. Kõige parem on seda muidugi teha läbi mänguliste tegevuste.

 

ÕPPEMÄNGUD LINDUDE VÄLIMUSE TUNDMAÕPPIMISEKS.

 

  1. Igal linnul oma nimi!

Vahendid: linnupildid ( 10 x 15 )

                 sõnakaardid ( linnunimetusega )

                 võlukotike ( riidest, kaunistatud kott )

Laste arv: kõik rühma lapsed

Laste vanus: 6-7a.

Read more

Mänge eesti keele õpetamiseks

Järjest rohkem on neid eesti lasteaedu, kus eesti keelt kõnelevate laste rühmades on ka teistest rahvustest lapsi. Viibimine mitte-emakeelses rühmas on lapsele algul vägagi raske. Eesti keelt õpetades peame arvestama sellega, et lapse emakeelgi ei ole veel kujunenud täisväärtusliku suhtlemise vahendiks.

Read more

Teemapäevad lasteaias – põnev vaheldus tavapärases õppetegevuses

Olen töötanud lasteaiaõpetajana juba üle 9 aasta. Kuulun nende õpetajate sekka, kes leiavad, et lapsed peaksid saama end igakülgselt arendada, nii muusika, kõne, suhtlemise kui ka koostöö, mõttetegevuse, loova eneseväljenduse ja kunsti kaudu. Üks võimalus enda igakülgseks arendamiseks ning iseenda kui isiksuse avastamiseks on draamategevus.

Draama põhineb koostegutsemisel, avastamisel. Mitmed uurijad (Rannaääre, Covino, Pullerits, Arike) on väitnud, et lapsed õpivad paremini, kui nende õpingud kombineeruvad lisaks faktidele ka muusika, draama, kogemuse, emotsioonide ja reaalse elu aspektidega.

Read more

Ideid rüblikute näputööks

Tihtipeale lastega tegeledes satume dilemma ette, et lapsel on igav. Ometi ajavad mänguasjade kastid üle ääre. Miks siis lapsed nendega ei mängi? Tänapäeva mänguasjad on küll atraktiivsed ja kutsuvad mängima, kuid lapsed tüdinevad nendest ruttu. Need mänguasjad ei jäta laste fantaasiale ruumi.  Et lastel arendada püsivust ja  huvi oma tegevus lõpuni arendada ja lõpule viia  tahaks välja pakkuda mitte standardseid mängu ja käelise tegevuse meetodeid.

loe edasi…

Read more

Liikumine

Katrin Patte ehk Tantsukati on üle 17 aasta lastega tegelenud ja selle aja jooksul ise
seadnud palju tantse. “Tants on see mis lastele suurt rõõmu liikumisest ja esinemisest annab,” sõnab Tantsukati.

Read more