Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Soome-Eesti lasteaednike ühisseminar Tallinnas

Silvija Mõttus4.novembril toimus Viru konverentsikeskuses Soome-Eesti lasteaednike ühisseminar. Teemaks oli lasteaiaelu ja ühised murepunktid Soome ja Eesti lasteaias. Ühisseminari korraldajateks olid Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit ja Soome Lasteaednike Ühendus.

Tallina Linnavalitsuse kantseleiülem Toomas Lepp juhtis tähelepanu kohalike omavalitsuste tööle, sest paljud omavalitsused pole lasteaiakohti juurde tekitanud. Igas vallas tuleb mõelda kõigile elanikele väikestest eakateni välja.

Read more

Jutuvestmisest Viiratsis

Muinasjutuklubi Jutuveski käib koos viiendat aastat. Jutuvestjad õpetajad Viiratsist ja Viljandist kohtuvad korra kuus ja jutte vestetakse eelmisel korral kokkulepitud teemal.

Selle aasta jutupüha 30. novembril tähistasime Viiratsi Algkoolis ja rääkisime jutte haldjatest, kodukäijatest, näkkidest, libahuntidest, teistestki vaimudest, kes sellisel pimedal rõskel ajal, mil veel lund ei ole, ringi luusivad.

Read more

Lastekirjanduse sõnastik

6.detsembril esitleti Tallinna Ülikoolis Riho Pätsi auditooriumis Eesti esimest Lastekirjanduse sõnastikku.

Raamat on mõeldud lastekirjanduse uurijatele, üliõpilastele, kooli-ja lasteaiaõpetajatele, raamatukoguhoidjatele, kirjastajatele, toimetajatele, kõigile. kes on huvitatud lastekirjandusest.
Sõnastikus on lastekirjandusega seotud mõisteid rahvaluulest, esteetikast, kasvatusteadusest. Mõisted on pärit eesti lastekirjandusest ja ka maailma lastekirjanduse klassikast. Sõnastikus on palju uusi,vanu ja ka juurutamist vajavaisd sõnu.

Read more

VII üleriigiline alushariduse konverents

Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendõppe osakond on korraldanud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Eesti Lasteaednike Liiduga juba 7 üleriigilist alushariduse konverentsi. Nende konverentside eesmärgiks on olnud teadvustada lasteaednikke eesti alushariduse olulistest sõlmpunktidest, andes võimalust esineda ja jagada oma kogemusi õpetajal-uurijal ning andekatel praktikutel. Alati on esinejate hulgas ka tuntud pedagoogikateadlasi nii Eestist kui välismaalt.

Read more

Konverents “Teater ja mäng” TLÜ Rakvere kolledžis

Teatriaasta on peagi lõppemas. 30. novembril toimus Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledþis konverents „Teater ja mäng“. Konverentsile olid kutsutud ja oodatud lasteaia ja teatriga seotud inimesed: Lääne-Viru alushariduse emakeele ja matemaatika ainesektsiooni kuuluvad õpetajad, Rakvere teatri näitlejad, kolledþi tudengid ja teised huvilised. Majja sisenedes hakkasid silma kostümeeritud tudengid, tõetruud rekvisiidid ning teatrikardinad uste kohal.

Read more

Tere, muinasjutt!

Kohe pärast jaanipäeva, kui enamus lasteaednikke end suvepuhkusele asutas, seadsid muinasjutuhuvilised lasteaiaõpetajad sammud Mulgimaa poole, Tänassilma, kus toimus 24-26 juunini muinasjutulaager. Laagri korraldajaks oli Viiratsi lasteaia vanemõpetaja Mari Karilaid, kes seda tänuväärset tööd juba mitmendat aastat teeb. Külas käis ka eesti parim muinasjutuvestja Piret Päär, kelle imeliste lugude vahele mängis mitmetel pillidel Kultuuriakadeemia tudeng Sandra Sillamaa.

Tänavune laager oli kuues. Esimesel päeval oli kõigil uutel tulijatel võimalus rääkida muinasjuttu.

Read more

Reis Setomaale

Maikuu lõpupäevil käisime oma lasteaia õpetajatega kevadisel ringreisil, seekord Setomaal. Setomaa kaunis loodus ja rahvakunsti omapära ei jäta kedagi külmaks.
Kes kordki Setomaal käinud on, tahab sinna jälle tagasi minna.

Piusa raudteejaama lähedal asuvad Piusa koopad, kus varem kaevandati klaasiliiva ja kus on kilomeetrite pikkused unikaalsed labürindid. Siin on ka Ida-Euroopa suurimad nahkhiirte kolooniad. Varem oli avatud ka kõrge Sammaskoobas, mis nüüd on varisemisohu tõttu suletud. Piusa karjääris on devoni ajastu punane ja valge liiv, mis on vaatajatele väga muljetavaldav.

Read more

Vanalinna Lasteaed vanalinna päevadel

Vanalinna Lasteaial on saanud toredaks traditsiooniks vanalinna päevade ajal astuda üles eeskavaga lastelaval. Alustasime seda traditsiooni 2001 aasta suvel. Esimene etendus oli Hirvepargis muinasjutu „12 kuud ainetel“. 2002 aasta suvel oli koostöös lasteaiaga Sinilind Komandandi aias tantsuline etendus inimlikest väärtustest. 2003 aasta jäi segaduste tõttu korralduses kahjuks vahele. 2004 aastal aga olime taas rivis etendusega „Mänguasjade maa“ koostöös Kukupai muusikaringi laulurühmaga. 2005 aasta suvel oli Harjumäel muusikaline-tantsuline põimik „Laps on olla vahva!“ Kõik etendused on leidnud alati sooja vastuvõtu ja toonud ka esinejatele hulga positiivseid emotsioone.

Read more

Lasteaednikud võid tegemas

27. mail külastasime oma lasteaia õpetajatega Imavere Piimandusmuuseumi.
Muuseumis oli kokku lepitud piimaühistu tegevust tutvustav ekskursioon. Giid-pedagood Riina Annus näitas vanaaegseid koorelahutajaid ja meiereiseadmeid ja rääkis Imavere meiereist kui esimesest elujõulisest piimaühisusest Eestis ja esimesest meieristist Jaan Neumannist.

Suvekuudel tuli päevas piima kahe kuni nelja tuhande toobi ümber Sellest valmistati võid ja kaseiini, mis Peterburi turule saadeti.

Read more

Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepäevad Jõulumäel

Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepäead Jõulumäel. Suurendamiseks kliki peale7-8 juunil 2006 toimusid Jõulumäel Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepevad.
Ettekande “Juhi vastutus ja koostöö” tegi Haridus-ja Teadusministeeriumi alushariduse peaekspert Heda Kala, kes andis teada, et järjest enam mõeldakse lasteaias tervisliku kasvukeskonna kujundamisele.

Väga oluline on lastevanemate ja lasteaia personali koostöö ja kohaliku omavalitsuse toetus kõigis ettevõtmistes. Paljud lasteaiad on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga, et laps juba koolieelses eas mõistaks kui tähtis on olla terve. Heda Kala rääkis ka ootustest koolieelsele lasteasutusele. Luubi all on lapse individuaalse arengu toetamine, erivajaduste märkamine, lapse sotsiaalsete oskuste kujunemise toetamine, lapse arengumapi koostamine, arenguvestlus, lapse sotsiaalse käitumise analüüs ja selle hindamine. Väga oluline on sujuva ülemineku toetamine lasteaiast kooli, koolivalmiduse analüüs.

Read more