Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteaednike Liidu suvelaager

Silvija MõttusTänavu jaanuaris täitus Eesti Lasteaednike Liidul (ELAL) organisatsiooni loomisest viisteist aastat.
Lasteaednike Liidu viieteistkümnenda sünnipäeva künnisel sai Silvija Mõttus (pildil), Lasteaednike Liidu esinaine, Vabariigi Presidendilt autasu teenete eest Eesti Vabariigi ees, valgetähe V klassi teenetemärgi. “See on tunnustus ka kogu organisatsioonile!” ütles Silvija Mõttus Lasteaednike Liidu liikmetele.
Lasteaednike Liit on kutseorganisatsioon, kuhu kuuluvad lasteaiaõpetajad eri paikadest üle terve Eestimaa, kes esindavad oma piirkonda ka liidu juhatuses.

Juhatus teeb tööd alusharidust puudutavate dokumentide ja projektidega. On tehtud ettepanekuid ja vahendatud infot Riigikogule, Haridus-ja teadusministeeriumile, Vabariigi Valitsusele, erinevatele foorumitele ja haridustoimkondadele, ka uue õppekava projektis on arvestatud Lasteaednike Liidu ettepanekutega.

Read more

Kas päris või elus?

Suur suvi on käes. Õnnelik lapsepõlv maal vanaema juures on täiuslik tänu vahetule kontaktile looduse ja loomadega. Väike põnn võib võlutult jälgida sipelgate askeldamist ning mesimummu õielt õiele lendamist. Kirju liblikas ja roostikus lendav kiil toovad esile küsimuste tulva.

Tänapäeva lastel, kes korterites elavad, pole tihti võimalik lemmiklooma pidada. Ja lapsel jääb kogemata midagi olulist. Kel endal kodus koer või kass, teavad, kui rikastav on näha väikest loomalast sirgumas ja pereliikmeks kujunemas. Väikesed käed kutsika siidist kasukat hellitamas, kiisupoeg ja inimesehakatis koos müramas – eks ole see südantsoojendav vaatepilt?

Read more

Tervist edendavad lasteaiad Eestis

1986.a. toimus Maailma Tervishoiuorganisatsiooni I Rahvusvaheline Terviseedendu-
se konverents. Seal räägiti riikliku tervisepoliitika kujundamisest ja tervist soodustava elukeskkonna loomisest. Lähtuvalt sellest koostas ja kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus 2000.aaastal Laste-ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005, mille üks punkt oli: Tervist edendava kooli ja koolieelse lasteasutuse mudeli rakendamine. Selle programmi eestvedajaks sai praegune Tervise Arengu Instituudi laste tervise peaspetsialist Liana Varava.

Read more

Viimsi Lasteaed Piilupesa töökogemus Reggio-pedagoogikat praktiseerides

REGGIO PEDAGOOGIKA ehk “LAPSE SADA KEELT” sünni-linnaks on Reggio Emilia linn Põhja-Itaalias. Lapse oma algatust ja loovust toetava pedagoogilise suuna loojaks on Loriz Malaguzzi, kes peale sõda koostöös ettevõtlike inimeste ja lastevanematega hakkas rajama lastele tegevust pakkuvaid ja arengut soosivaid maju, kus esmatähtsaks peeti kasvukeskkonda ja sinna kuuluvaid lihtsaid vahendeid.

Read more

Eesti Lasteaednike Liit

Eesti Lasteaednike Liit alustas oma tegevust kutseliiduna 9.aprillil 1991.a.
Esmalt astusid liitu Lõuna-Eesti lasteaednikud, siit ka esialgne nimetus – Lõuna-Eesti Lasteaednike Liit. Moodustati liidu juhatus, iga maakond tegi oma algkogu ja juhatuse. Liidu liikmeid oli peaaegu 300, liikmemaks oli 1% palgast. Liitu kuulusid Tartu linna ja Tartu, Põlva, Võru, Jõgeva, Pärnu ning Valga maakonna lasteaednikud.

Read more

Maja, mis kallistab õppijaid

Õpetajate täiendkoolitusest TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses Valge ja Raadiku tänaval.

Õpetaja puudutab igavikku. Iial ei tea, kus tema mõju lõpeb. /J.Adams/.

Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus on vanim haridustöötajatele täiendkoolitust pakkuv keskus nii Tallinna Ülikoolis kui kogu Eestis. Oleme viimastel aastatel suutnud täiendkoolitusega siduda hulgaliselt koolieelsete lasteasutuste õpetajaid ning juhte – seetõttu võime julgelt väita, et pea iga kolmas Eesti õpetaja õpib ning koolitab ennast meil.

Read more

Siin saavad mudilaste õpetajad hea hariduse

Lasteaiaõpetajate koolitusest Tallinna Pedagoogilises Seminaris
Peaaegu 2/3 Eestimaa 7000 lasteaiaõpetajast on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari, mille eelkäijaks oli 1935. aastal Eesti Naisliidu poolt asutatud Kodumajanduse Instituut. Nõukogude perioodil oli seminar tehnikumi staatuses ja tol ajal said lasteaedade kasvatajad keskerihariduse. 1995/96. õppeaastast alustas seminar lasteaiaõpetajate õpetamist kõrghariduse tasemel. Eelnevalt läbis õppekava haridusministeeriumi moodustatud komisjonis ekspertiisi ja tunnistati vastavaks diplomiõppe õppekavade tasemele. 2004. aasta aprillis toimus seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala õppekava rahvusvaheline akrediteerimine ja Kõrghariduse Hindamise nõukogu otsusega sai õppekava täisakrediteeringu.

Read more

Millest sai alguse mõte taasluua ajakiri Lasteaed. nr. 1 (internetis)

Kindlasti sellest, et teeme üht maailma vastutusrikkaimat tööd -õpetame ja kasvatame väikesi inimesi. Aafrika vanasõna ütleb: selleks, et kasvatada üles üks laps, on vaja tervet(kogu) küla. Meie töö on põnev, vaheldusrikas, teeme seda missioonitundega, samas aga oleme enamasti üksi oma kahtluste, kõhkluste ja küsimustega. Lasteaednikud küsivad endalt tihti: Kas ma teen õigesti? Mida oleks võimalik teha teisiti? Kuidas teeks seda minu kolleeg Märjamaal või Keilas?

Read more