Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tallinna ja Aegviidu vahel hakkab sõitma terviserong

3.-10. juunil sõidab Tallinna ja Aegviidu vahel terviserong, mis pakub toredaid elamusi erivajadustega lastele ja tervist edendavate lasteaedade kasvandikele.

3. juunil sõidavad rongiga Aegviitu erivajadustega lapsed, 4. juunil Haabresti, Mustamäe ja Kesklinna tervist edendavate lasteaedade lapsed. 10. juunil aga tervist edendavate koolide õpetajad, kes läbivad Aegviidu Looduskeskuse Sõõriksoo õpperaja. Matk sisaldab ka õppemappe, mida hiljem saavad õpetajad oma töös kasutada.

Tallinna Haridusamet koostöös Elektriraudtee ASi ja Eesti Toiduravi Konsultantide Ühinguga soovib terviserongiga toetada aktiivset ning sportlikku eluviisi juba varasest lapsepõlvest. Lapsi ootab ees tore rongisõit ja aktiivne liikumine vabas õhus, tutvutakse kodukandi kauni looduse ning põnevate ajalooliste paikadega. Matku aitavad läbi viia linnaosade tervisedenduse spetsialistid.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on linna eesmärgiks juhtida nii õpetajate, lasteaia juhatajate, laste kui ka lapsevanemate tähelepanu oma igapäevaste käitumisviiside, toitumise ja tegevuste üle, mis mõjutavad laste tervist ning heaolu. “Soovime, et nii lapsed kui ka vanemad suhtuksid teadlikumalt tervislikesse eluviisidesse,” tõdes Jäppinen.

“On heameel tõdeda, et meie koolide-lasteaedade juhid on väga aktiivselt juba tervist edendava õppeasutuse võrgustikku kaasatud ning paljud koolieelsed lasteasutused kas juba on arvatud tervist edendavate lasteasutuste hulka või on selles protsessis juba lõpusirgel. “Siinjuures kutsun teisigi lasteaedu ja koole, kes ei ole veel liitunud tervist edendava õppeasutuse võrgustikuga, seda kindlasti tegema.”

Tallinna tervist edendavate lasteaedade võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia mudelist ning on nõus ellu viima selle missiooni. Võrgustiku tegevus on intersektoraalne, keskendub keskkonnale, kus tervist edendatakse ja säilitatakse.

Võrgustiku eesmärk on toetada ja mõjutada pealinnas elavate laste tervist Tallinna tervist edendavate lasteaedade tegevuse kaudu.

Tervist edendavate koolid tegevus toetub koostöö ja -tegemise printsiibil füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tervist edendavate koolide tegevusega on kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kooli personal.

Tallinnas on liitunud tervist edendava lasteaia võrgustikuga 24 koolieelset õppeasutust ja tervist edendava kooli projektiga 26 kooli.

Leave a Comment

9 + 14 =
Please leave these two fields as-is: