Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Koolivalmidus

päästeamet 014 [1280x768]Üksnes lapse vanus ei määra, kas laps on kooliks valmis või ei. Kooliks valmisolekut mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimed kui kasvukeskkond, kus laps elab ja areneb. Mõjutajateks on ka inimesed, kes lapse arengut suunavad ja temaga suhtlevad. Lapsed ja nende koolieelsed kogemused on erinevad.

Mida mõistame koolivalmiduse all? Teaduslikult võiks öelda, et koolivalmidus on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.

Read more

Koolieelne rühm

Kui on olemas eelkool, kas võib olla ka koolieelne rühm? Võib küll. Meie, algklasside  õpetajad, ei pea dubleerima lasteaia tööd, kus reeglina valmistatakse lapsi väga hästi  kooliks ette. Loomulikult, kui on olemas selliseid lapsi, kes lasteaias ei käi, siis  vastavalt seadusele peab olema ka sellistele lastele loodud võimalus eelkoolis käia.
Meie koolis aga töötab koolieelne rühm. Mis see on? Eesmärgiks on lastele tutvustada
kooli ja õpetajat. Koolieelne rühm saab kokku neli korda – veebruaris, märtsis, aprillis  ja mais.

Read more

Laps on juba koolilaps

 

    Laste koolivalmidusest on ilmunud rida artikleid foorumites ja ajakirjades. Teema on pälvinud koolide, õpetajate, vanemate ja psühholoogide märkimisväärset tähelepanu. Vanemal, kelle laps läheb kooli, tekib palju küsimusi. Eriti palju on neid kindlasti nendel vanematel, kes saadavad kooli oma esimese lapse. Ees ootab väga suur muutus nii lapse kui ka lapsevanema igapäevases elus.

Read more

Mängukool

Meie lasteaias on Mängukool, mida olen juba 2 aastat juhatanud. Idee saime lapsevanematelt ja lapsed käivad seal meeleldi. See ongi kooli mängimine – 45 minutit pingis istumine, käe tõstmine vastata tahtmisel, tunni alustamine ja lõpetamine püsti seistes, õpetaja tervitamine tunni alguses ja hüvasti jätmine tunni lõppedes.

Vahepeal loeme rütmilisi salme koos liigutustega ja lastele see meeldib. Üks kord nädalas on lugemine ja kirjutamine, teisel nädalal on võrdlemine ja arvutamine.

Read more

Sujuvalt lasteaiast kooli

Siimusti Lasteaed – Algkool asub Jõgevamaal, Jõgeva vallas. Lasteaed ja algkool tegutsevad eraldi majades.

Looduskaunis kohas asuvas lasteaias on kolm rühma – Mõmmikud ühe- kuni kolmeaastastele, Naksitrallid kolme- kuni kuueaastastele ja kooliks ettevalmistav  rühm Sipsikud.

Read more

Arutelu kooliks ettevalmistuse teemadel

Sellel õppeaastal on alushariduse prioriteediks koolivalmidus. Nimetatud teemast lähtuvalt arutlesime oma lasteaias selle üle, mida ja kuidas peaks andma lasteaed lapsele enne kooli. Oma mõtete värskendamiseks kasutasime ka mõningaid viimastel aastatel alushariduse kohta ilmunud asjatundjate arvamusi ning püüdsime tabada nende olulisemaid seisukohti.

Kõikidest õppe-kasvatustöö aspektidest me esimesel kahetunnisel arutelul põhjalikult rääkida ei jõudnud ja kokkuvõtegi tuli konspektilaadne.

Read more

Tahan kooli minna

Vestlusringis koolieelikutega selgus, et lastel on juba suur soov kooli minna: RITA: “MINA OSKAN JUBA KIRJATÄHTEDEGA LUGEDA. EELKOOLIS OLI ARVUTAMINE NII LIHTNE, ISEGI LIIGA LIHTNE. ÜHEGA LIITMINE JA LAHUTAMINE.” LIISI: “MULLE MEELDIS TÖÖVIHIKUSSE HARJUTUSI TEHA.” GRETHE: “MULLE MEELDIS EELKOOLIS MATEMAATIKA. TULI KOKKU LUGEDA, MITU RISTKÜLIKUT, MITU RUUTU JA RINGI OLI PILDIDL. VAHETUNNIS MEELDIS MULLE PUZZLEGA … Read more

Mida ootab kool?

Küsisin Koolielu vestlusringi inimestelt, mida õieti kool ootab lasteaiast kooli tulnud lastelt. Sellest on olnud huvitatud lastevanemad ja ka lasteaiaõpetajad. Kord kuuleme, et lasteaiast kooli läinud lapsed on tublid, teinekord jälle, et õpetajad ootavad neilt enamat.

Read more