Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Vägivallatu suhtlemine

 

Hea lasteaia-ja kooliõpetaja!

 

Täiskasvanute koolitusasutuse “Ahimsa” missioon on vägivallatu elamiseviisi teadvustamine, õppimine ja õpetamine – nii mõtetes, sõnades kui tegudes. Seni oleme oma missiooni elluviimiseks jaganud vägivallatu suhtlemise meetodit – lihtsat kuid võimsat “tööriistade komplekti”, mis on arvukate meie kursustel osalenud inimeste elu ja suhteid sügavalt muutnud. Aastakümnetepikkune maailma kogemus näitab, et vägivallatu suhtlemise meetodi toel ei vähene mitte üksnes vägivald koolis ja lasteaias, vaid suureneb ka õpilaste akadeemiline võimekus ja paranevad õpitulemused. Oleme uuel aastal taas rõõmuga teie teenistuses, pakkudes alljärgnevaid koolitusvõimalusi.

 

Üheskoos suudame muuta maailma!

 

Merike Kahju

koolijuht, empaatiatreener ja lepitaja

 

  • E-kursus “Vägivallatu suhtlemine – olla muutus, mida soovin näha maailmas!” algab 16.veebruaril 2009 ja kestab 13 nädalat. E-kursus on hea võimalus hoida kokku kursustele sõiduks kuluvat aega ja vaeva. See võimaldab kodust lahkumata tegeleda eneseteadvustamisega, astuda samme emotsionaalselt intelligentsemaks saamise teel ning pühenduda oma suhete edendamisele. Lapsed õpivad mitte meie sõnadest, vaid sellest, kuidas meie täiskasvanutena iseenda ja teistega suhtleme, mida väärtustame ning kuidas oskame erimeelsustes ühtsust luua. Seepärast on eriti oluline lastega tegelevate täiskasvanute enesekasvatus, sealhulgas emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse areng. Kui me soovime, et meie koolid oleks vägivallavabad, on meil vaja esmalt õppida nii iseendasse kui teistesse (kaasaarvatud kolleegid, õpilased, lapsevanemad) austusega ja erinevusi aktsepteerides suhtuma. Meil tuleb ise saada selleks muutuseks, mida soovime oma koolis, tänaval, töökohas, maailmas näha.

E-kursusel õpitu on eriti efektiivne siis, kui kursusest võtab osa mitmeid inimesi ühest ja samast kollektiivist. Sellisel juhul on võimalik õpitut üheskoos läbi arutada, innustada üksteist uute oskuste praktikasse rakendamisel ning anda ja saada tagasisidet, mis toetaks õppimist. Koolidele, lasteaedadele jt laste- ning noorteasutustele on minimaalne e-grupi suurus 7 ja maksimaalne 35 inimest. Grupijuhi tasu võiks jääda vahemikku 5250.- + käibemaks kuni 15000.- + käibemaks 13-nädalase kursuse eest. Kui soovid e-kursust oma kooli- või lasteaiaõpeajatele, võta ühendust, et leppida kokku tingimused, mis rahuldaksid nii teie kui meie vajadusi info@ahimsa.ee või tel 55518652.

 

  • UUDIS! Skype-kursused teisipäeva õhtuti!

17.veebruarist alustame SKYPE-õppega. Teisipäevaõhtuti kell 18-20.30 on Sul võimalus pühenduda erinevatele teemadele, mis on võtmekohtadeks emotsionaalse tasakaalu ja vastastikku rikastavate suhete loomisel nii kodus, tööl kui tänaval.

Kursused sobivad nii alustajatele kui edasijõudnutele. Kursustel osalemise eelduseks soovitame lugeda  eelnevalt M.B.Rosenbergi “Vägivallatu suhtlemine. Elu keel.” vähemalt esimesed kaheksa peatükki.  Loe lähemalt kursuse kohta www.ahimsa.ee.

  • 2.märtsil 2009 alustab koostöös Tallinna Rahvaülikooliga e-kursus “Lapsevanemaks kasvamise kunst” E-kursus “Lapsevanemana kasvamise kunst” on loodud, toetamaks Sind lapsevanemana, et luua oma lähedastega kvaliteetsuhteid ja emotsionaalselt turvalisust kodus, mis on laste intellektuaalse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu oluliseks eelduseks. Kursus kestab 8 nädalat, kusjuures igal nädalal keskendutakse ühele lapsevanemaks olemise olulisele teemale nii teoorias kui praktikas. Uuri kursuse kohta lähemalt Rahvaülikooli kodulehelt www.kultuur.ee .

 

  •  Kutsume teid osalema nädalavahetuse meistriklassis “Lepitamise kunst” 7.-8.märtsil 2009! Meistriklass on mõeldud sissejuhatusena vägivallatu suhtlemise meetodiga tutvumisel ja selle kasutamiseks erimeelsuste vahendamisel – kas ametlikul või mitteametlikul kujul, kas täiskasvanute või laste vahel. Tõenäoliselt on igaühel meist tulnud ette situatsioone, kus oleme sattunud kahe inimese vahelise arusaamatuse tunnistajaks ning me oleme võibolla puudust tundnud oskustest, mis aitaksid taas üksteisemõistmist ja rahu luua. “Lepitamise kunst” sobib osalemiseks eriti neile, kes ei ole varem vägivallatu suhtlemise meetodiga kokku puutunud ja sooviksid jätkata süvendatud õppimist aastasel lepituskursusel. Kui ka neile, kes soovivad varemõpitud oskusi uues kontekstis kasutama õppida.

 “Lepitamise kunsti” meistriklassi on võimalik tellida ka Sinu kooli- või lasteaiaõpetajate grupile, leides selleks sobiva aja. Selleks võta ühendust info@ahimsa.ee või tel 55518652.

 

Meie koolituste ja muude tegemiste kohta leiate teavet www.ahimsa.ee

 

Vastastikku rikastavate kohtumisteni! “Ahimsa” pere nimel

Merike Kahju

empaatiatreener, nõustaja ja lepitaja

55518652

6533588

merike@ahimsa.ee

 

 

Leave a Comment

7 + 13 =
Please leave these two fields as-is: