Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteaiaõpetajad on õpetajad

 Koos kooliõpetajatega olid 25.oktoobril 2011.a.Toopeal miitingul ka lasteaiaõpetajad,

Neid oli kohale tulnud  palju, mitmetest Eestimaa paikadest, isegi Saaremaalt.

Kui räägitakse õpetajate palkadest, nende töötingimustest, nende motivatsioonist ja missioonitundest, siis mõeldakse põhiliselt kooliõetajaid. Samas ei maksa ära unustada, et ka lasteaiaõpetajad on õpetajad. Kuigi lasteaiaõpetajad saavad palka omavalitsuselt, on nad samasugused õpetajad nagu kooliõpetajad.Lasteaed on haridusasutus, me valmistame lapsed ette kooliks , alusharidus on vundament, millele laps toetub koolis õppides.

Eestimaa lasteaiad annavad heal tasemel alusharidust, nagu tuli välja TLÜ prof.Leida Taltsi on uurimusest „Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng  põhikoolis“(2005-2008)

Küsimused tekivad ja jäävad:

Millal ühendatakse Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava Põhikooli riikliku õppekavaga?

Millal hakkavad lasteaiaõpetajad saama palka kooliõpetajatega samadest allikatest?

Millal hakkame saama vabariigi keskmist palka?

Millal võrdsustatakse lasteaiaõpetajate palgad erinevates maakondades ja linnades?

Üsna  raske on lastega  tööd teha, kui rühmas, ka erivanuseliste laste rühmas on 24 last.

Kahjuks on tänane reaalsus see, et  et paljudes lasteaedades seinad hallitavad.

 

Vaata Facebooki: Lasteaiaõpetajad on õpetajad

 http://www.facebook.com/#!/pages/Lasteaia%C3%B5petajad-on-%C3%B5petajad/259693854081870

Leave a Comment

15 + 8 =
Please leave these two fields as-is: