Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tänu näitusele „Eesti on mereriik“ toodud tööde tegijatele ja juhendajatele

Eestit ümbritseb põhja ja läänepoolt meri. Meil on mitmeid suuri saari ja palju väikesaari, palju sadamaid ja tuletorne. Seega oleme me kõik üht või teistviisi merega kokku puutunud,kuigi peamiselt reisimisega.

Näitusele tuli üle vabariigi kokku 153 tööd. Kõige rohkem töid tuli Pärnumaalt Paikuse lasteaiast, Pärnust Mai lasteaiast, Tartumaalt Luunja  ja Koosa lasteaiast, Tallinnast Pallipõnni, Lepatriinu ja Komeedi lasteaiast, Kohtla- Järve lasteaiast Kirju- Mirju ning Tartust Maarjamõisa, Soinaste, Kannikese ja Karlova lasteaiast.

Näitusele toodud tööd kujutavad merd ja mereteemat kõikvõimalikest aspektidest. On hea tõdeda, et lastele on räägitud kliimamuutustest, keskkonnakaitsest, veeohutusest, vee ökosüsteemidest, kalade kaitsest jne. Kõik need teemad väljenduvad laste töödes. Suurim tähelepanu on pööratud kaladele ja merele kui laevade sõitmise kohale. Joonistustel on kujutatud nii reisi- kui ka kalalaevu, purjekaid ja päris väikesi paate.

Laps väljendab  kunstis oma mõtteid. Pole oluline kas töö on korrektselt vormistatud. Oluline on see mida laps selle tööga tahab edasi anda. Kunstitöödel nii joonistamisel, maalimisel kui meisterdamisel on lapse elus oluline roll, mille kaudu ta saab arendada oma loovust. Läbi kunstitööde laps väljendab enda teadmisi, emotsioone ja läbielatud kogemusi. Lapsed on oma kunstitööde tegemisel mõelnud merele ja selle kõikvõimalikele avaldumisviisidele- vaikne ja tormine meri, vaiksed lained loksumas randa, mererannal liivaga mängimist, suplemist kui ka mererannas jalutamist. Merel on omanäoline side meist kõigiga.

Olulisel kohal on laste töödes prügiteema. Prügi, mis on sattunud merre ja ohustavad kalu. Minu kunstitööde juhendamisel ütles üks poiss, et kui kala jääb prügisse kinni, siis ta ei saa enam söögi järele ujuda ja sureb.Sellega näeme, et lapsed on teadlikud, et prügi tuleb enda järelt kokku korjata ja viia prügikasti.

Suur tänu kõigile lastele, et olete mõelnud kõigele mis on merega seotud ja mõtted paberile pannud. Täname ka  juhendajaid, et olete laste töid nii suurepäraselt juhendanud ja arendanud lapsi nii keskkonna hoidmise alaselt  kui ka loovalt mõtlema.

Näitus on avatud Tartu O. Lutsu nim. raamatukogu Tammelinna harukogus.

Täname kõiki lapsi ja juhendajaid toredate tööde ja meeldiva koostöö eest.

 

Näituse korraldajad Viivi Rae ja Merle Münti

Tartu Maarjamõisa Lasteaiast

 

Leave a Comment

13 + 9 =
Please leave these two fields as-is: