Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Joon on joonistamise algus

Joon on tuleminejoon on mineminejoon on määratleminejoon on üle- ja ümbertegeminejoon on joonistamise algus. Mõiste Joonistamine on jälje jätmine pinnale Joonistada saab mitut moodi: sõrmega võib joonistada määrdunud autole, pulgaga liivale jalumele, pliiatsiga paberile. Mil iganes on paber ja pliiats saadaval, hakkavad lapsedjoonistama. Joonistamist saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Üheks võimaluseks on luua lõplikviimistletud joonistus. Teiseks … Read more

Õppemäng: „Mina ja minu sünnipäev“

Tegevust sobib läbi viia, muukeelse lapsega ja tema sünnipäeval. Eesmärk: Laps oskab eesti keeles nimetada oma kehaosi Teab oma sünnipäeva. Laps häälib sõnu (esialgu tema emakeeles-siis eesti keeles) Vahendid: Suur pilt seina peal inimesest, kus on eraldi ära näidatud kehaosad. Eelnevalt on vaadatud erinevaid kehaosi. Tegevuse käik: 1. Lapsed  istuvad ringis vaiba peal. Õpetaja räägib kõige … Read more

Liikumise olulisusest lapseeas

SISSEJUHATUS Lapsepõlves luuakse inimese elukaare alusmüür. R. Steineri arvates saavutavad inimese füüsilise keha organid oma kuju enne seitsmendat eluaastat, hiljem need ainult kasvavad nende vormide põhjal, mis selleks ajaks on välja kujunenud. Sellest saame järeldada, et eelkooliealise lapse tervist kaitsta ja hoida on täiskasvanute ülesanne. Lähtudes R.Wileniusest peetakse kuni seitsmenda eluaastani kasvatuses olulisemaks lapse kehalise … Read more

Lasteaia lustirada

Hea tervise, arengu ning õppimisvõime eelduseks on piisav kehaline aktiivsus, olgu selleks siis jooksmine, hüppamine, võimlemine või mõni muu liikumistegevus.. hea enesetunne ning rõõm liikumisest on igal juhul garanteeritud. Meie maja üks märksõna on hoovilust, seega õues on lepatriinupere väga usin liikuja.

Read more

Rändame koos kosmosesse

Meie lasteaia mänguväljakul on pesakiik, kus lastele meeldib kiikuda. Mõtlesin, et teen kiikumise huvitavamaks ning pakkusin välja mõtte, et lendame kosmosesse ja loendasin planeete, kuhu lendame. Pärastpoole fantaseerisid lapsed ise, kuhu lendavad, seejuures tuli kinnitada turvavöö, kiivrid-skafandrid ja sõit võis alata.

Read more

Varbavõimlemine

Varbavõimlemine on toeks laste tallalihaste ja rühi tugevdamisel erinevate harjutuste toel. Funktsionaalselt täiuslik pöid on hea rühi aluseks. Pöida võib võrrelda maja vundamendiga, millele toetub keha kui mitmekorruseline maja. Tallalihaste nõrkus võib tekitada lampjalgsust ja lapse rühi muutusi.

Read more

Liigume rõõmuga!

Liikumisõpetajana olen töötanud Lasteaias MARI üle 10 aasta. Selle aja jooksul olen lapsi õpetades õppinud, et hea liikumisõpetaja teeb natuke rohkem, kui lihtsalt räägib lastele, mida neil tuleb teha. Olen püüdnud olla oma sportliku ja tervisliku eluhoiakuga eeskujuks, et motiveerida lapsi tegutsema, ise kaasa tegutsedes ja ette näidates. Püüan äratada huvi ja entusiasmi nii, et lastel on kergem sisse elada tegevusse ja omandada õpetatavat. Seega pean liikumistegevuses tähtsaks positiivsete liikumiskogemuste ja -harjumuste omandamist mänguliselt, ilma surveta.

Read more