Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Miks lasteaiaõpetajad streigivad?

Eesti inimeste haridusest sõltub nii majandus kui ka riigi julgeolek. Ilma õpetajateta pole haridust.Õpetajatele meeldib nende töö, sest see on väga huvitavja inspireerivkuid ülekoormus, tööülesannete pidev lisandumine ning õpetajatöö mitte väärtustamine ühiskonna ja poliitikute poolt viib läbipõlemiseni ning see omakorda õpetajate lahkumiseni. Seega on meie eesmärgiks juhtida vabariigi valitsuse ja juhtivpoliitikute tähelepanu praegusele olukorrale hariduses, et nad näeksid pikemalt ette, mõistaksid, et praegu on viimased sekundid veel midagi päästa.

Kõik saab alguse lapsepõlvest.Haridusandmete portaali Haridussilm värske info kohaselt on Eestis ligi 600 lasteaeda, kus käib ligi 70 000 last, kellest sõltub meie riigi tulevik. Kvaliteetne alusharidus ennetab palju probleeme järgnevates tasemetes.Hariduse kvaliteet tervikuna peab olema riigi prioriteet. Riigil ei ole kunagi liiga palju raha. Kuidas seda raha kasutada, see on prioriteetide küsimus.Riik peab kohalikele omavalitsustele appi tulema töötades välja uued toetusfondi meetmed, mille eesmärgiks on kogu riigis  kvaliteetse alushariduse võimaldamine.

Lasteaed on haridusasutus, kus töötavad kõrgharidusega inimesed,oma ala asjatundjad ja  professionaalid nagu kooliski. Palju tööd on tehtud, et lasteaednike olulisuse, vajaduse ja erialase maine väärtust tõsta, võrdsustada ja väärtustada neid teiste kõrgharidust omavate spetsialistidega ja nüüd on oht et see kõik võidakse  tühistada.

Streik on kõigile ebameeldiv, aga see on seadusega lubatud viimane samm, kui valitsus tõesti järjepidevalt keeldub kokkuleppeid täitmast. Kui koolide õpetajaskond asub tekkinud olukorra tõttu streikima, on võimalik samal ajal lasteaednike toetusstreik, millega saavad seaduse kaitse all liituda kõik lasteaiaõpetajad Eestis.Lasteaednikele teeb hetkel enim muret riigi soov lasteaiaõpetajate palk lahti siduda kooliõpetajate palgast. Täna on lasteaiaõpetajate palga alammäär seotud kooliõpetajate palga alammääraga, mille järgi magistriharidusega lasteaiaõpetaja palk on kooliõpetaja palgaga võrdne ja bakalaureuse haridusega õpetaja palk 90% sellest,mis tagab ka lasteaedade õpetajate tasu püsimise õiglasel tasemel. Tagada tuleb kõigi tasemete õpetajate palgatõus, alustades alusharidusest kuni kõrghariduseni.Edukas üleminek eestikeelsele õppele ja eestikeelsele lasteaiale on võimalik ainult kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajate ja tugipersonali olemasolul ning see teeb palju lihtsamaks ka koolide ülemineku eestikeelsele õppele. Kui lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palgast lahti seotakse, tekiks taas olukord, kus lasteaiaõpetajate palga üle otsustas vaid kohalik omavalitsus ning Eestis võisid palgad erineda lausa kolm korda.

Töötasu on ja jääb üheks oluliseks osaks õpetajaskonna kvaliteedi hoidmisel ning järelkasvu tagamisel.On elementaarne, et õpetaja palk on võrdväärne teiste kõrgharidusega töötajatepalgaga.Praegu on see 25% madalam. See karm fakt on põhjustanud olukorra kus kogenud õpetajad lahkuvad tööltnii lasteaias kui koolis, noori eriti juurde ei tule ning õpetajate maine aina langeb. Enda ja pere vajaduste rahuldamiseks peavad õpetajad lisatööd otsima, sagelitöötama mitmel kohal või mitmekordse koormusega.

 

Lasteaia ja liikumisõpetajana võin kinnitada, et lasteaiasõpetame igapäevaselt lastele sõnapidamist ja ausa mängu reegleid ja põhimõtteid. Samadest reeglitest ja põhimõtetest kinnipidamist ootame ka valitsuselt ja Riigikogult. Lubadusi tuleb täita ja usaldus taastada. Koalitsioonilepingu järgi peakski õpetaja palk teiste kõrgharitud töötajate tasemele tõusma. Õpetajad on valmis kompromissiks – olgu lubatud palgatõus aegamisi nelja aasta jooksul, see-eest võrdsetes sammudes. Praegu on pakutud aga mikroskoopilist tõusu ja mitte mingit plaani edasiseks. Niimoodi paraku õpetajate läbipõlemine suureneb, ülekoormus kasvab ja kõik tänased probleemid hariduses süvenevad.

 

Loodame, et meie kohalikud omavalitsused seisavad koos meiega hea hariduse eest!Meie soov oleks, et KOV-i poliitikud aitaksid kaasa ja kutsuksid ka oma parteikaaslasi haridusteemadel kaasa mõtlema ja lahendusi otsima.

Täname ka Harku valla lapsevanemaid mõistva ja streiki toetava suhtumise eest – hoiatusstreigi  ajal toodi meie lasteaeda ainult 10 last.

 

Anna Sõõrd

Tabasalu Lasteaed Tibutare liikumisõpetaja

streigijuht

 

 

Leave a Comment

15 + 4 =
Please leave these two fields as-is: