Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Et lapsed oleksid terved

Koolieelne iga on otsustav periood inimese individuaalse tervisekäitumise ja -harjumuste kujundamisel. Alus harjumusele olla kehaliselt aktiivne pannakse lapseeas, sest see on liikumise seisukohalt aktiivseim aeg inimese elus.

Mitmed uurijad usuvad, et lapseea liikumisaktiivsus ja kehaline võimekus võivad mõjutada inimese tervislikku seisundit täiskasvanuna. Lasteaiaealise lapse liikumisalane tegevus ja tervisekäitumine sõltuvad peamiselt pere eluviisist. Lasteaed on kodu toetav asutus. Parima tulemuse laste kehalisel arendamisel ja tervisliku elustiili kujundamisel annab kodu ja lasteaia koostöö.
Et seda tööd teha eesmärgistatult ja plaanipäraselt, on Tervise Arengu Instituudi poolt loodud arenguprojekt „Tervist Edendav Lasteaed“ ehk TEL võrgustik. Tervist edendava lasteaia missioon on liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervist edendav lasteaed lähtub oma strateegia väljatöötamisel ja rakendamisel järgmistest põhimõtetest:

  • Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel
  • Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
  • Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

TEL võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia mudelist ning on nõus ellu viima TEL missiooni.

Üheks TEL võrgustikuga liitunud lasteaia kohustuseks on teha koostööd teiste haridusasutuste ja paikkondadega terviseedenduse valdkonnas. Mustamäe linnaosas on välja kujunenud tegus ja koostöövalmis TEL võrgustik. Meie lasteaed Kikas liitus sellega detsembris 2005. Lasteaedade koostöö prioriteediks on ühised üritused, mida planeerime õppeaasta peale koos ja neid toimub 3 kuni 4. Ühisüritused toimuvad peamiselt projektipõhiselt, värskes õhus ja neid on nii lastele kui ka töötajatele.
Selle aasta 5. detsembril toimus meie lasteaias seiklusmäng, millest võtsid osa kõik viis Mustamäe TEL võrgustiku lasteaeda – Pallipõnn, Sinilind, Kadaka, Männi ja Kikas. Igast lasteaiast üks 6-7 aastaste laste rühm, Männi lasteaiast 5-6 aastased.

Üritus algas laste kogunemisega ja meie lasteaia juhataja tervitusega. Edasi viis liikumisõpetaja läbi lõbusate harjutustega soojendusvõimlemise. Järgnevalt selgitati lastele, kuidas mäng toimub. Lastepärase kaardi järgi tuli lasteaia õuealal leida 5 kontrollpunkti, kus igaühes täita üks ülesanne. Selle pidi kõigile ette lugema laste enda poolt valitud kapten. Ülesandeid oli nii sportlikke, muusikalisi kui ka nuputamist nõudvaid. Ülesanne sooritatud, sai võistkond ühe päkapiku. Viis mehikest käes, joosti koos finiðisse. Kui kõik võistkonnad olid kohal ja päkapikud üle loetud, toimus autasustamine. Kõiki osavõtjaid hinnati võrdselt, kohti ei jagatud. Lõpetuseks jõime sooja teed ja sõime piparkooke.

Lapsed ja õpetajad osalesid rõõmsal meelel, said koos tegutsemisest punased põsed ja hea tuju ning isegi päike tuli välja. Järgmiste üritustega jätkame juba kevadel, sest soovime, et meie lapsed läheksid kooli tervelt, targalt ja rõõmsalt.

Anne Orn
Tallinna Lasteaed Kikas
Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal


Vaata pilte

Leave a Comment

11 + 2 =
Please leave these two fields as-is: