Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

November – tähistagem lapse õiguste kuud!

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Käesoleval aastal samal päeval saab ka Eesti suhtes kehtiv ÜRO Lapse õiguste konventsioon 25-aastaseks ja sellega seoses tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD.

Kuid laste elu, arengu ja heaolu tagamiseks ei piisa ainult lapse õiguste sätestamisest õigusaktides. Selleks, et konventsioonis tunnustatud õigused oleks igapäevaelus igale lapsele tagatud, saame me kõik kaasa aidata. Esmalt on oluline, et  nii täiskasvanud kui ka lapsed oleksid teadlikud lapse õigustest ja austaksid neid. Riigi ülesanne on välja töötada vastavad poliitikad, strateegiad ning  konkreetsed ressurssidega tagatud tegevuskavad ja need järjekindlalt ellu viia. Laste vajadused ja võimed erinevad ning varieeruvad sõltuvalt nende vanusest: poliitikate ja tegevuskavade kujundamisel ja elluviimisel peab arvestama kõikide vanusegruppide huvidega.

Käesoleval aastal on tähelepanu all lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 (lapse õigus avaldada oma arvamust, kõigis teda puudutavates asjades). Oluline on, et laste arvamused neid puudutavate küsimuste käsitlemisel oleks välja selgitatud ning otsuste tegemisel arvesse võetud vastavalt nende eale, võimetele ja küpsusele. Taoline dialoog saab alguse perekonnas ning lapse kasvades laieneb ühiskonna eri tasanditele.

Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimuvad MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel järgmised üritused:

1)      Kuni 07. novembrini ootame töid laste ja noorte video-, foto ja joonistusvõistlusele teemal “Õigus olla laps“. Konkurss on sellel aastal suunatud kõikidele lasteaialastele ning kooliõpilastele. Parimad lähevad külastama Euroopa Parlamenti Brüsselis. Täpsemad konkursi tingimused leiad: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/konkurss/ Joonistused, fotod ja videod palume saata märgusõnaga “KONKURSS” e-postile mart@lastekaitseliit.ee  või aadressil: MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 1014

2) LÕK´i 25-aastapäevale pühendatud noortekonverents “Õigus olla laps!” toimub 20. novembril, algusega kell 11.30, Tallinki laeval. Käesoleva aasta konverents arutleb lapse õigustest ajas, heites pilgu tagasi ning mõeldes koos kuidas edasi. Konverents toimub nii eesti kui ka vene keeles projekti “Lapse hääl!” raames. Täpsemat infot leiad: konventsioon25.lastekaitseliit.ee

3)Konverentsil tutvustakse MTÜ Lastekaitse Liit uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”, tulemusi. Küsitlusele, mis viidi läbi  01.06.-15.10.2014 vastas 1789 last ja noort üle Eesti. Küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid. Kokkuvõttes tuuakse välja sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.

4)   PÖFF´i JustFilmi raames saab 14. novembril avalöögi laste õiguste eriprogramm. MTÜ Lastekaitse Liit koostöös justiitsministeeriumi, lasteombudsmani ning PÖFFi meeskonnaga valis hoolikalt välja 9 filmi, mis pakuvad mõtlemist- ja kõneainet lisaks noortele ka õpetajatele ja lapsevanematele. Kuna mitmed teemad on keerulised, siis paljudele filmiseanssidele eelnevad ja järgnevad ka teemaarutelud oma ala spetsialistidega. Täpsemat kava vaata siit:   http://www.justfilm.ee/category/programm/lasteoigused/

5) MTÜ Lastekaitse Liidu raamatu „Laps Eesti filmis“ esitlus toimub 17. novembril PÖFF Just Filmi lapse õiguste eriprogrammi avamise raames. Raamat kannab edasi lapse rolli eesti filmides, aitab mõista lapse vajadusi ning tugevdab teed lapsesõbraliku ühiskonna poole. Vaata lähemalt SIIT http://www.justfilm.ee/uudis/laps-eesti-filmis/ Toeta raamatu valmimist SIIN http://www.hooandja.ee/projekt/laps-eesti-filmis

6) Noorteparlament käivitub 05.detsembril Riigikogus, olles suunatud kõikidele lastele ja noortele vanuses 13.-26 ning mille eesmärgiks on suurendada laste ja noorte kaasatust riiklikes otsustusprotsessides. Noorteparlamenti hakkavad juhtima 101 delegaati üle Eesti, kes valitakse välja kõikide delegaadiks kandideerijate seast. Lisainfo ning kandideerimise tingimused ning vormi leiad Noorteparlamendi koduleheküljelt: noorteparlament.lastekaitseliit.ee

7)Novembris jätkub projekti Lapse hääl raames Tartu Ülikoolis loodud lapse õiguste ja heaolu õppemoodul, eeskätt ainega sissejuhatus lapse õigustesse. Täpsemalt loe õppemoodulist: lapsehaal.lastekaitseliit.ee

8)     Targalt internetis projekti raames jätkuvad novembris HITSA poolt korraldatavd e-ohutuse kursused õpetajatele. E-ohutuse kursused algasid 27.oktoobril ning kestavad 9. detsembrini. Viljandis maakonna lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate infopäeval tutvustatakse 26. novembril projekti „Targalt internetis“ tegevusi ning käsitletakse interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite rolli laste seksuaalses ärakasutamises. Loe lähemalt: http://www.targaltinternetis.ee/

9)  Projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”, millega tänaseks on liitunud üle Eesti 397 lasteaeda ja 25 kooli. Novembris toimub üheksa „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ maakondlikku jätkukoolitust lasteaedadele, 13.11. koolitatakse uusi koolitajad projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ laiendamise raames. Rohkem infot: http://www.kiusamisestvabaks.ee

10)   Ajakiri “Märka Last” novembrinumbris leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad. LÕK25 pühendatud erinumber ilmub 20. novembril. Vaata: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Loe lähemalt LÕK25 kodulehelt: http://konventsioon25.lastekaitseliit.ee/

Leave a Comment

9 + 8 =
Please leave these two fields as-is: