Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Perekeskus Sina ja Mina ja SA Väärtustades Elu aitavad edukamalt ühildada töö- ja pereelu

Euroopa Sotsiaalfondi toel alustatakse projekti  ”Töö- ja pereelu edukas ühildamine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega”. Projekt on mõeldud peredele, kus üks või  mõlemad partneritest on töötud või tööd kaotamas;  lapseootel  ja  lapsehoolduspuhkusel olevatele vanematele, suurperedele ja üksikvanematele, samuti  puudega last kasvatavatele vanematele.
Projekti raames pakutakse sihtgrupile tasuta eneseabigruppe Gordoni Perekooli ja PREP-paarisuhtekoolitusmeetodil, internetinõustamist ja raseduskriisinõustamist.
Perekeskuse Sina ja Mina tegevjuhi, Gordoni perekooli koolitaja Ly Kasvandiku sõnul on perekeskuse põhiline tegevusvaldkond ka seni olnud vanemate sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine. „Koostöös Sihtasutusega Väärtustades Elu on meil projekti raames nüüd hea võimalus pakkuda vastavaid koolitusi ka paaridele. On ju toimetulekuoskuste olemasolu eriti oluline olukordades, mil pere peab toime tulema suuri pingeid kaasatoovate muutustega pereelus,“ lausus Ly Kasvandik.
Projekti tunnuslause on „Õnnelik ja rahuldustpakkuv pereelu toetab Sinu tööd ja karjääri!“. SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta hinnangul võib see moto majanduslanguse meeleoludes tunduda ebaoluline. „Samas kinnitavad mitmed rahvusvahelised uuringud, et just korras peresuhted tagavad edukuse ja suurema motiveerituse tööülesannetega toimetulekul. Hästitoimivad lähisuhted peres tõstavad inimese enesehinnangut ja mõjutavad tema käitumist ka kodust väljaspool, “ lisas Kaia Kapsta.
Projekti toimumiskohtades Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandi maakonnas korraldatakse projekti raames infopäevi, kus tutvustatakse lähemalt pakutavate teenuste metoodikaid. Gordoni perekooli ja PREP – paarisuhtekoolituse metoodikatel põhinevad eneseabigrupid toimuvad aprillist juunini ja augustist detsembrini ning gruppe hakkavad komplekteerima kohalike omavalitsuste spetsialistid. Raseduskriisi ja interneti nõustamise teenus on kättesaadav aastaringselt.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ raames ja seda viivad ellu Perekeskus Sina ja Mina ja SA Väärtustades Elu koostöös kohalike omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega.
Perekeskus Sina ja Mina alustas tegevust 2004. aastal ja on loodud eesmärgiga aidata kaasa hästitoimivate ja terviklike peresuhete arengule ning iseseisvate ja vastutusvõimeliste laste kasvatamisele. Samuti soovitakse teadvustada tervete peresuhete olulisust ühiskonnas laiemalt ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid.
SA Väärtustades Elu loodi 2006. aastal.  Üks peamisi tegevuse eesmärke on toetada perede vaimse tervise edendamist ja pereväärtusi üldisemalt Eesti ühiskonna. Seni on üheks suuremaks tegevusvaldkonnaks olnud reproduktiivtervisega seonduvalt raskustesse sattunud peredele suunatud raseduskriisi nõustamine, mille kõrvale on alates kevadest 2009 rajamisel paarisuhet tugevdav ja lahutusi ennetav PREP-paarisuhtekoolituse  koolitussüsteem.
Lisainfo:

Ly Kasvandik
Perekeskus Sina ja Mina tegevjuht
Tel: 6816570
Mobiil: 5020893
ly.kasvandik@sinamina.ee
www.sinamina.ee Kaia Kapsta
SA Väärtustades Elu juhatuse esimees
Mobiil: 56460262
koolitus@rasedus.ee
www.rasedus.ee

Leave a Comment

7 + 12 =
Please leave these two fields as-is: