Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Laps ei ole kärpekoht!

26.04. toimunud MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu 2014 taunis ühehäälselt mis tahes tasandi finantsotsuseid, kus kärpeid tehakse laste arvelt.

Liidu president Loone Ots rõhutas: „Ühiskond on pidevas muutumises. Lastekaitse saab aina uusi, kiiret lahendust vajavaid väljakutseid. Eesti vajab uut lastekaitseseadust. Et seadus väärtustaks lapsi mitte ainult sõnades ja rakenduks edukalt, peavad lapse poolel olema ka kohaliku tasandi otsustajad. Omavalitsuste jõudlus lapsi ja peresid aidata peab veelgi paranema. Selleks tuleb kohalikul tasandil lastekaitsetöötajad juurde palgata. Koondada neid ei tohi, sest neid on väga vaja!“

Üldkogul osalenud sotsiaalminister Helmen Kütt kiitis MTÜ Lastekaitse Liitu laia ühiskondliku kandepinnaga süsteemse töö eest. Ta rõhutas, et tark omavalitsus kuulab ja kaasab alati kolmandat sektorit. Kõik algab inimestest endist ja nende suhtumisest lapsesse.

Üldkogu võttis kokku 2013. a tulemused ja seadis uued sihid laste õiguste tagamise edendamisel.

Mullu oli Lastekaitse Liidu fookuses laste osalus ja kaasamine, vägivallavaba kasvatus ja kiusamisennetus. Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ liitus 245 uut lasteaeda ligikaudu 450 laste rühmaga, ning 25 pilootkooli. Olulist rõhku pandi interneti turvalisusele ja laste teadlikkuse tõstmisele digitaalsete kommunikatsioonivahendite turvalisemaks kasutamiseks. Projekti „Lapse hääl!“ raames loodi esmakordselt Eestis lapse õiguste õppemoodul tulevikus lastega töötavatele spetsialistidele. Moodul rakendub Tartu Ülikoolis järgmisel õppeaastal.

MTÜ Lastekaitse Liit tiitli „Aasta liige 2013“ pälvis Sillamäe Lastekaitse Ühing, kes on 25 tegutsemisaasta jooksul juhtinud vabatahtlikku lastekaitseliikumisest Ida-Virumaal.

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) taasloodi Viljandis 2. oktoobril 1988. Liit on aastatel 1918‑1940 tegutsenud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.  Liikmeskonda kuulub 34 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsetegevust.

 

Kontakt:

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel: 508 6656

 

Loone Ots

MTÜ Lastekaitse Liit president

Tel: 5591 2536

Leave a Comment

7 + 4 =
Please leave these two fields as-is: